Umellung: European Jamboree 2020

D’Umellungen sin op fir den EuroJam2020 a Polen:

[LU] Fir D’Umellungen soll een als éischt eng Mail un ej2020@sil.lu schécken fir duerno sech oder seng jonker kënne am System anzeschreiwen. D’Konditioune a Modalitéiten vun der Umelldung stin an den Newsletter vum Contingent. Wann Dir soss nach Zweifel hut, zéckt net fir no méi Informatiounen ze froen.

—-

[FR] Pour les inscriptions, tu dois d’abord envoyer un email ej2020@sil.lu pour pouvoir t’inscrire/inscrire tes jeunes dans notre système. Les conditions et modalités d’inscriptions se trouvent dans les Newsletter du Contingent. En cas de doute, n’hésitez pas à contacter le contingent pour plus d’informations.

Fir den Lëtzebuerger Contingent, den CMT.

Site: https://ej2020.sil.lu/

Facebook : https://www.facebook.com/ej2020lu/